สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" การประกวดวงดนตรีลูกทู่ง (คอมโบ้) พร้อมหางเครื่อง ประจำปี 2561 ให้ดำเนินการดาวน์โหลดแผงรูปคณะวงดนตรี (จำนวนไม่เกิน 50 คน) และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ พร้อมนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ Buriram Castle ในวันที่จะเข้าร่วมแข่งขันตามกำหนดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 044602345 ต่อ 501 , 502 , 503 โทรสาร 044611396 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดแผงรูปและบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน