ในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย จึงขอให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานใส่ ระมัดระวัง ตรวจสอบ ตรวจตรา อุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมภายในโรงงานที่ทำให้เกิดไฟ เช่น การเชื่อ การตัด การเจียร การเผา

และการใช้ความร้อนต้องมีความระมัดระวัง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บจัดวางวัสดุ สิ่งของ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถติดไฟได้ง่าย ที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการติดไฟ 3 องค์ประกอบ คือ เชื้อเพลิง ความร้อน และอากาศ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอแจ้งเตือนให้โรงงานดำเนินการตรวจสอบข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง

ข้อมูล : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044612934

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice29112561_0001.pdf)ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน1862 kB115