เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่ 

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่

-ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 2 อัตรา

3. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ได้แก่

-ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ  จำนวน 2 อัตรา

-ตำแหน่ง นักการ  จำนวน 2 อัตรา

-ตำแหน่ง คนงาน  จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่ง ภารโรง  จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่ง คนครัว  จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ชั้น 3 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4460 2345 โทรสาร 0 4461 1396

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 3 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หรือทาง www.buriramcity.go.th

ดำเดินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 4 ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice110125611104.pdf)ประกาศรับสมัคร7287 kB415