เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาว) จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice12012561.pdf)ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล584 kB247