สื่อสังคมออนไลน์ Social Network

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube
 

เฟสบุ๊คเพจ (Facebook Page) : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ https://www.facebook.com/buriramcity

เฟสบุ๊คเพจ (Facebook Page) : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/PHandEnviburiram/

เฟสบุ๊คเพจ (Facebook Page) : ภาษีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ https://www.facebook.com/taxburiramcity

 

ไลน์ออฟฟิตเชียล Line Official : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ @627werss

ไลน์ออฟฟิตเชียล Line Official : กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ @388scwzi

   ยูทูปแชลแนล YouTube Channel  : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ https://www.youtube.com/channel/UCVDiPY8SyE34HqUDTbLbntA

 

Tags: , , ,