เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสมัลแวร์ Wannacry  ซึ่งส่งผลโดยตรงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และสามารถแพร่กระจายผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว  ทำให้ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ในเครื่องของท่านไม่สามารถใช้งานได้ในทันที หรือเครื่องคอมพิวเตอร์มีการทำงานผิดปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเอง  มีการทำงานช้ากว่าปกติ  ถือได้ว่าเครื่องของท่านอาจจะถูกใช้เป็นแหล่งกระจายมัลแวร์ต่อไปให้คนอื่นที่เขามีข้อมูลสำคัญได้ 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับกับไวรัสชนิดดังกล่าว จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ส่วนบุคคลคำแนะนำ
1. หมั่นสำรองข้อมูล (Backup) ที่จำเป็นไว้ในสื่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น Harddisk External , Flash Drive ซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานในการรับมือกับ Ransomware และเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ
2. ไม่เปิดอ่านอีเมล์แปลกๆ โดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เครื่องของท่านได้รับการแพร่กระจายของมัลแวร์ดังกล่าวได้
3. ไม่เปิดเว็บหรือโปรแกรมแปลกๆ  หรือโปรแกรมที่สงสัยนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

การป้องกัน
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถ Update Patch ได้ หรือไม่สามารถปิดการใช้งาน SMBv1 ได้ด้วยตนเอง ซึ่งก็จะสามารถลดความเสี่ยงลงได้บางส่วน และเปิดให้โหลดฟรีและสามารถติดตามอัปเดตใหม่ๆ ที่จะออกมาในอนาคตได้ที่ https://github.com/chanwit/wannacry_blocker/releases เผื่อจะมีการป้องกันที่รัดกุมขึ้นและรองรับการโจมตีของ WannaCry Ransomware รุ่นใหม่ๆ ที่ออกมา


การแก้ไขระยะยาวคือการอัปเดต Patch ให้ปลอดภัยจาก Microsoft โดยตรง

ส่วนรายละเอียดและวิธีการแก้ไขแบบระยะยาวที่ปลอดภัยกว่าอยู่ในข่าว https://www.techtalkthai.com/wana-decrypt0r-2-0-technical-note/ นะครับ โดยคร่าวๆ คือแนะนำให้อัปเดต Patch จากทาง Microsoft โดยตรงสำหรับ Windows ทุกๆ รุ่น และหากไม่สะดวกที่จะอัปเดต Patch ก็ควรปิด SMBv1 หรือปิดพอร์ต 445 แทนไปก่อนครับ ส่วนสำหรับผู้ใช้งาน Windows XP, Windows 8 และ Windows Server 2003 สามารถโหลด Patch ได้ตามข่าวนี้ครับ https://www.techtalkthai.com/microsoft-releases-patches-to-protect-from-wannacrypt-ransomware-for-windows-xp-8-and-windows-server-2003/

ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าคุณจะใช้ Windows, Mac, Linux, Apple iOS (iPhone/iPad), Google Android หรือ Web Browser ใดๆ เช่น Microsoft IE, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari หรือ Opera ก็ตาม รวมไปถึง Application ใดๆ ที่มีติดเครื่อง ทั้งโปรแกรมทำงาน, โปรแกรมดูหนังฟังเพลง และอื่นๆ ก็ควรจะต้องคอยหมั่นอัปเดตโปรแกรมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและมีช่องโหว่ให้ถูกโจมตีได้น้อยที่สุดนั่นเอง

ทั้งนี้ งานสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร กองวิชาการและแผนงาน จะได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งและตั้งค่าข้อมูลของระบบปฏิบัติการ Windows ของท่่านอย่างเร่งด่วน และหากเครื่องของท่านไว้ติดมัลแวร์ดังกล่าวไปแล้ว กรุณารีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในทันที  เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไป  โทร. 601

 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

อ่านต่อ

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

อ่านต่อ

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

อ่านต่อ

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

อ่านต่อ

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

อ่านต่อ

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

อ่านต่อ

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อ