เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประเภทพนักงานจ้าง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
2.1 ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศรรับสมัคร