เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศรายชื่อ 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา