เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ลานอเนกประสงค์) (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์