เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ลานอเนกประสงค์) (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ico12 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

บริการประชาชน