เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา สำหรับเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักถนนข้างบ้านเลขที่ 180/9 (ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ) (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ico12 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

บริการประชาชน