เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา สำหรับเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักถนนข้างบ้านเลขที่ 180/9 (ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ) (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์