เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 2141 และรถแบคโฮร์ หมายเลขทะเบียน 234 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์