เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 2141 และรถแบคโฮร์ หมายเลขทะเบียน 234 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ico12 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

บริการประชาชน