เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนแยกเลียบทางรถไฟไปทางทิศใต้ข้างบ้านเลขที่ 488/13 (ชุมชนบุลำดวนเหนือ) (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์