เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนแยกเลียบทางรถไฟไปทางทิศใต้ข้างบ้านเลขที่ 488/13 (ชุมชนบุลำดวนเหนือ) (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ico12 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

บริการประชาชน