ผลการประกวดวงดนตรีเทิดไท้คีตราชัน "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ Buriram Castle I-mobile Stadium จึงขอประกาศผลการประกวด
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

บริการประชาชน