วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสงกรานต์ ถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้งสตรีท

พบกับกิจกรรม ตักไข่ปลาพาโชค ชิงรางวัลทองคำและอื่นๆ อีกมากมาย /สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และรดน้ำขอพร หน.ส่วนราชการ ผู้สูงอายุ /ชมการสาธิตและชิมอาหาร โดย สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ /การแสดงศิลปพื้นบ้าน จากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ณ บริเวณเวทีถนนคนเดินเซราะกราวฯ ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป

จัดโดย จังหวัดบุรีรัมย์ / เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ / สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์