ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในช่วงวันที่ 12-15 เมษายน 2560

จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากพายุฤดูร้อน และลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่ง