กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศฉบับที่ 3 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 05.00 น. เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 27-29 เมษายน 2560 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ กับมีลูกเห็บตกบางแห่ง

ที่มา : วิทยุสื่อสารจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0021/ว 93 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.19 น.