ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมในระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี)
การแสดงดนตรีในสวนบริเวณ (ลานเซราะกราว)

กิจกรรมในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. (โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี) ร่วมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และดวงตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย ในโอกาสนี้โดยพร้อมเพรียงกัน