เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน "มหกรรมถนนอาหารปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 15" ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณถนนพิทักษ์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เดิม) 

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 85 พรรษา เป็นการรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้เลือกบริโภคอาหารที่สะอาดจากร้านอาหารที่ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

กิจกรรมในงาน
ในระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2560
- การจำหน่ายอาหารที่สะอาด ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 12 ข้อ ของกรมอนามัยจากชมรมร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์
- มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย มอบป้ายร้านอาหารปลอดโฟม
- การแข่งขันรับประทานผัก
- การประกวดเมนูพื้นบ้าน (กุ้งจ่อม)
- การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง
- การมอบประกาศเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำชุมชน

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์