หากพบการทุจริต - แอบอ้าง - เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
☎️ 02-241-9014 , 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 062-601-1331 และ 081-918-4852 และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ

บริการประชาชน