ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ใน 6 ชุมชน

จัดอบรมเรื่อง "กลยุทธ์พิชิตความดันโลหิตสูง" มีหัวข้อการบรรยาย เช่น สถานการณ์และความรู้เรื่องโรคความดินโลหิตสูงในปัจจุบัน การเลือกอาหารอย่างไรให้ห่างไกลจากความดันโลหิตสูง การสร้างแรงจูงใจและวิธีการควบคุมความดันโลหิตสูงอย่างมีความสุข และกิจกรรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยโยคะ

จึงใครขอเชิญผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ดูแลใน 18 ชุมชน ร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว ฟรี!!!!!!!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (CCI15032561.pdf)รายละเอียดโครงการ1952 kB149

บริการประชาชน