เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินการกำจัดสาหร่ายคลองละลมลูกที่ 2 ด้วยคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic)
สืบเนื่องจากคลองละลมลูกที่ 2 มีสาหร่ายอยู่ใต้ผิวน้ำจำนวนมาก ทำให้ระบบนิเวศในน้ำทำงานผิดปกติ เกิดสีและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงแก้ปัญหาโดยใช้ คลื่นเสียง Ultrasonic ที่สามารถจัดการกับสาหร่ายใต้น้ำได้ โดยการทำงานของเครื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ


จากดำเนินการ สาหร่ายจะเริ่มตายและลอยสู่ผิวน้ำ น้ำในคลองละลมจะเขียวขึ้น และ ตัวสาหร่ายจะเปลี่ยนเป็นแผงตะกอนสีน้ำตาล หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตักออก

 

บริการประชาชน