เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญผู้ควบคุมวง และผู้รับผิดชอบวงดนตรี ที่ส่งเข้าประกวด ร่วมประชุมและจับฉลากแบ่งสาย ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ผู้ควบคุมวงไม่เกิน 2 คน)

** หากไม่เข้าร่วมประชุม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ www.buriramcity.go.th
สอบถามข้อมูล กองการศึกษา
โทร 044602345 ต่อ 501 - 502
โทรสาร 044611363

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice07112561.pdf)หนังสือเชิญประชุม ที่ บร 52005/3854 ลว. 7 พ.ย. 611077 kB391

บริการประชาชน