ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยในช่วงวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ เริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป  สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจังหวัดที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด  หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์  (สนง.ปภ.จ.บร.) ทราบในเบื้องต้นทันที ทางโทรศัพท์ / โทรสาร เลข 044666556-9 และรายงานทุกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice26022562.pdf)หนังสือที่ บร 0021/ว 22 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2562577 kB89

บริการประชาชน