ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

เพื่อให้การเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยจึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice28022562_0001.pdf)แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งฯ5986 kB122

บริการประชาชน