ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice04112562.pdf)ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563926 kB49