เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน"  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง(คอมโบ) พร้อมหางเครื่อง และร้องเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ Buriram Castle อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (โดยไม่เสียค่าสมัคร) หรือส่งใบสมัครทางแฟกซ์ หมายเลข 044611396 , 044614616

หมายเหตุ * ประเภท ก รับสมัครเพียง 8 ทีม
** ประเภท ข รับสมัครเพียง 24 ทีม

หากมีการสมัครครบตามจำนวนก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จะปิดรับสมัครทันที