เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอเชิญผู้ควบคุมวง และผู้รับผิดชอบวงดนตรีที่ส่งเข้าประกวดร่วมประชุมและจับสลากแบ่งสาย ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ผู้ควบคุมวงไม่เกิน 2 คน) 

หมายเหตุ หากผู้ส่งเข้าประกวดไม่เข้าร่วมประชุม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้