เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอแจ้งประกาศแก้ไขรางวัลการประกวดวงดนตรี (คอมโบ) พร้อมหางเครื่อง และร้องเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2562 บริเวณลานอเนกประสงค์ Buriram Castle 

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562