ประกาศเกียรติคุณ ถนนคนเดินเซราะกราว เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ประจำปี 2558 จากกรมอนามัย

Gallery_detail
Youtube

ประกาศเกียรติคุณ ถนนคนเดินเซราะกราว เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%  ประจำปี 2558  จากกรมอนามัย