ผ่านเกณฑ์ประเมิน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2556 (รอบที่ 2)

Gallery_detail
Youtube

ผ่านเกณฑ์ประเมิน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2556  (รอบที่ 2)