รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์