ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (3) แผนปฏิบัติการ

Gallery_detail
Youtube

แผนปฏิบัติการ

2558-02-13 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ทม.บุรีรัมย์ ปี 2558
2561-03-22 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562-2564) 
2562-05-16  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.2562

 

ติดต่อ แนะนำ แก้ไข : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-Service