เนื่องด้วยการดำเนินงานภายใต้ "โครงการกลไกส่งเสริมการดำเนินการการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ"  โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดพลังงานและเศรษฐนิเวศ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นผู้ดำเนินโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอเผยแพร่รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (report25620724.pdf)รายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทม.บุรีรัมย์9419 kB84