รางวัลท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้านขยะมูลฝอยครบ 6 สมรรถนะรางวัล  6 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2555 จากกรมควบคุมมลพิษ