เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
2. ตำแหน่ง นักการ
3. ตำแหน่ง คนงาน
4. ตำแหน่ง ดับเพลิง

รายละเอียดเพิ่มเติม.
- ประกาศรายชื่อ

บริการประชาชน