Black Ribbon

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Arrow up
Arrow down

ตามประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดการสรรหาฯ (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง

 

บริการประชาชน