เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศบัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ชั้น 3 สำนักปลัดเทศบาล หรือโทรศัพท์ 044602345 หรือทางเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

บริการประชาชน