เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

และจะประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ชั้น 3 สำนักปลัดเทศบาล หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044602345 หรือทางเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

เอกสาร/ไฟล์แนบ
URLFile sizeDownloads
Access this URL (notice30032561.pdf)notice30032561.pdf383 kB272

บริการประชาชน