เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสรรและเลืิอกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 
กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ชั้น 3 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044602345 โทรสาร 044611396

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เว็บไซต์ www.buriramcity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561


บริการประชาชน