ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf663 kB367

บริการประชาชน