เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ประกาศรรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่
1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่
2.1 ตำแหน่ง นักการ จำนวน 1 อัตรา
2.2 ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา
2.3 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
2.4 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา
2.5 ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30น. ในวันและเวลาราชการ ณ ชั้น 3 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044602345 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 3 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล และทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ www.buriramcity.go.th

กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ในัวนที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 3 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 044602345 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ www.buriramcity.go.th