ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 ตุลาคม 2561 และได้ทำการตรวจสอบคุรสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 และ ชั้น 2 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 044602345 ต่อ 101-102