เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำหรับ
1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
3. ตำแหน่ง นักการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 044602345 101-102 โทรสาร 044611396