เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ถนนข้างบ้านเลขที่ 451/28 (ชุมชนบุลำดวนใต้) (ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์