เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนธานีซอยร่วมใจ 11 (ชุมชนประปาเก่า)  (ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ico12 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

บริการประชาชน