เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนธานีซอยร่วมใจ 11 (ชุมชนประปาเก่า)  (ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์