ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศยกเลิศประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง)