เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนทิศตะวันตกโรงฆ่าสัตว์ (ชุมชนฝั่งละลม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice11122561_0001.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา284 kB162

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง