ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมยื มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดค้าปลีกเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,875,046.56 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice05062562_0002.pdf)ร่างประกาศเชิญชวน10718 kB73

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

บริการประชาชน