ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (tableprice22072562_01.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ165 kB13

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

บริการประชาชน