ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (tableprice22072562_03.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ61 kB83