ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (tableprice22072562_03.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ61 kB12

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

บริการประชาชน